5 пріоритетів роботи місії
Реформування сектору цивільної безпеки неможливе також без урегулювання наскрізних питань, зокрема боротьби з корупцією, забезпечення належного врядування, дотримання прав людини та гендерної рівності. Ці питання відіграють роль у кожному з п’яти пріоритетів КМЄС та є важливими для всіх організацій сектору цивільної безпеки. 

5 пріоритетів роботи місії:

Розмежування повноважень 
Розподіл повноважень означає розмежування обов’язків і повноважень організацій сектору цивільної безпеки з метою забезпечення координації їхньої діяльності і запобігання дублюванню та плутанині, що по суті є стратегічним підходом.  
З метою прискорення реформування та запевнення населення України у перевагах, яких можна досягти завдяки реформуванню, сектор цивільної безпеки має чітко визначити свою структуру, роль і мандат для забезпечення прозорої та підконтрольної системи, орієнтованої на потреби громадян і надання послуг.

Взаємодія поліції з громадою (Community Policing)
Основною ознакою демократичного суспільства є право громадян висловлюватися про те, якою, на їхню думку, має бути охорона правопорядку. Модель взаємодії поліції з громадою передбачає налагодження довірливих стосунків з населенням шляхом безпосередньої співпраці та діалогу. Ідея цього виду охорони правопорядку полягає у визнанні того, що відповідальність за запобігання та боротьбу зі злочинністю несе не тільки поліція, але й інші представники суспільства. 

Громадський порядок 
Державні органи забезпечують громадський порядок шляхом підтримання миру і права на зібрання згідно з міжнародними стандартами дотримання прав людини. Громадяни мають демократичне право брати участь у демонстраціях і висловлювати своє незадоволення роботою уряду, однак мирним шляхом і в межах закону. 
Органи поліції повинні підтримувати громадський порядок під час масових заходів, наприклад, під час футбольних матчів, маршів, демонстрацій тощо. Правоохоронці мають забезпечити право громадян на зібрання, а також порядок і захист людей.


Кримінальні розслідування 
Проведення кримінальних розслідувань підвищує потенціал держави щодо боротьби зі злочинністю та корупцією. Воно є необхідним компонентом захисту норм права і безпеки громадян. Успішне розслідування злочинів з повагою до прав людини підвищує довіру громади та сприяє активізації демократичного процесу в цілому.

Управління персоналом 
Управління персоналом у секторі цивільної безпеки забезпечує залучення до роботи відповідних осіб з метою належного надання ними якісних послуг населенню. Зрештою, саме працівники організацій сектору цивільної безпеки несуть відповідальність за вжиття заходів з технічного реформування. 
 
 
Ми в соціальних мережах